Verzilverlening vanuit Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

De PvdA hecht veel waarde aan de mogelijkheid voor ouderen om zelfstandig te kunnen blijven wonen in de eigen wijk. Om het zelfstandig thuis wonen langer mogelijk te maken, zijn er dikwijls aanpassingen aan de woning nodig.

Dit kan om zowel kleine als grote ingrepen gaan. Om verschillende redenen willen inwoners soms zelf hun aanpassingen financieren, bijvoorbeeld vanwege persoonlijke wensen t.a.v. de aanpassing. Steeds vaker willen inwoners op leeftijd zelf preventief alvast aanpassingen doen in hun eigen woning om daar zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) biedt de mogelijkheid van de verzilverlening. Daarmee kan de overwaarde van een huis gebruikt worden om te investeren in de woning. Omdat de Verzilverlening pas terugbetaald wordt op het moment van verkoop betekent dit voor mensen met een laag inkomen geen verhoging in hun maandlasten.

Het is om die reden dat wij in het kader van artikel 51 van het reglement van orde vragen hebben gesteld aan het college. Deze tref je aan in de bijlage.

Zodra wij beantwoording hebben ontvangen zullen wij jullie nader informeren, mocht je vragen hebben dan kun je natuurlijk contact opnemen.

Melle Has.

Bijlage

Artikel 51 vragen SvN

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­