Ouderen centraal bij brandveiligheid

Op initiatief van meerdere raadsfracties waaronder de PvdA zijn tijdens een themabijeenkomst in de raad op 19 december 2017 over de brandveiligheid in voormalig verzorgingshuizen een aantal belangrijke maatregelen besproken.

Vorige week woensdag was de PvdA, samen met andere partijen, in voormalig verzorgingshuis Lambert Melisz aanwezig bij een bewonersvergadering. Parteon liet daarbij zien de handschoen goed te hebben opgepakt en in is overleg met de bewoners tot een goede oplossing gekomen voor de vervanging van de huidige brandmeldinstallatie. Daar zijn wij als PvdA blij mee!

Woonfunctie vs. Zorgfunctie

Het huidige brandmeldsysteem in Lambert Melisz diende te worden vervangen. In de huidige situatie werd bij het afgaan van een melder direct een melding gemaakt bij de brandweer. Vanwege de veranderde functie van het gebouw van zorgfunctie naar woonfunctie omdat er geen 24-uur zorg meer aanwezig is, is er geen wettelijk kader in het bouwbesluit voor een directe melding naar een meldkamer. Ondanks dat de functie van het gebouw geen label zorg meer heeft wonen er voornamelijk kwetsbare mensen met een verminderde zelfredzaamheid. Dit zijn ouderen die slecht ter been zijn, in beginnende stadia van dementie verkeren of op een andere manier zorg ontvangen. Omdat Parteon eigenaar is van het gebouw zijn zij deels verantwoordelijk voor de brandveiligheid. In overleg met de bewoners is Parteon tot een oplossing gekomen die meer doet dan wat wettelijk wordt gevraagd. Deze is:

  • In elke woning en gemeenschappelijke ruimte komen melders te hangen;
  • Gaat een melder af dan wordt er een signaal verstuurd naar een PAC ( particuliere alarmcentrale);
  • De alarmcentrale belt direct naar vooraf opgegeven telefoonnummers om de situatie te beoordelen en indien nodig direct de brandweer in te schakelen;
  • Deuren van gangen en gemeenschappelijke ruimtes waar de melder afgaat sluiten automatisch;

De bewoners waren in eerste instantie ongerust dat er geen directe melding gaat naar de brandweer zoals nu maar dus eerst naar een PAC. Deze zorg kon echter worden weggenomen door de vertegenwoordigde brandweer. Kortom in dit geval goed opgelost.

Zorgen voor vergelijkbare complexen

Uit een inventarisatie die de brandweer zelf heeft gedaan schatten zij in dat er 40 van dergelijke complexen zijn in Zaanstad waarvan een groot deel in beheer van woningcorporaties. Deze gebouwen hebben dus een woonfunctie maar waarin kwetsbare mensen wonen met een verminderde zelfredzaamheid. Volgens het bouwbesluit is in deze gebouwen het plaatsen van enkel een rookmelder afdoende. Omdat in elk complex kwetsbare mensen wonen maar niet elk gebouw hetzelfde is blijft maatwerk noodzakelijk. Als PvdA zullen we hier blijvend aandacht voor houden.

#SamenLevenSamenWerken

De oplossing in Lambert Melisz is een mooi voorbeeld waarbij overleg tussen de woningcorporatie, bewoners, brandweer en beveiligingsbedrijven tot een bevredigend resultaat heeft geleid. De veiligheid van de bewoners stond hierbij centraal. Daarom een pluim aan Parteon, de bewoners en de ondersteuning van familie aan de bewoners. Dit biedt hoop voor de toekomst.

Geert Rijken

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­