René Tuijn

Het is mooi dat er in het Inverdan gebied ook voortdurend aandacht is voor de bouw van goedkopere (huur)woningen. Soms komen betaalbare huurwoningen echter ook beschikbaar op de vrije markt en dat brengt een prijsrisico met zich mee in het bijzonder als ze in handen zijn van projectontwikkelaars.

In mei bespraken we in de raad de laatste actualisatie Inverdan, het stadsvernieuwingsproject. Een project waar elke Zaankanter trots op mag zijn en waar vele partijen in de stad hard aan hebben gewerkt. Natuurlijk is Inverdan nog niet helemaal af, maar via MAAK Zaanstad krijgt dit een vervolg.  Zo blijft Zaanstad investeren in de gehele stad.

Ook het bouwen van woningen hoort hierbij.  En daar spelen projectontwikkelaars een belangrijke rol. Ook als het gaat om de bouw van betaalbare woningen. De prijs van woningen op de vrije markt in bezit van ontwikkelaars kan echter snel stijgen; ze kunnen contractueel op eenvoudige wijze met grote bedragen worden verhoogd, zeker bij een overspannen woningmarkt  Zaanstad behoort tot de regio waar de vraag naar woningen “te groot” is. Dus de kans dat dit gebeurt is reëel.

Hiertegenover staat dat de huurprijs van woningen bij corporaties aan landelijke regelgeving is onderworpen.  We willen in Zaanstad een betaalbare voorraad bouwen, want die hebben we nodig maar we willen die ook op termijn behouden. Daarom is het belangrijk ook corporatiebezit toe te voegen. 

Op basis van een door de PvdA ingediende motie heeft de wethouder de raad toegezegd met corporaties en ontwikkelaar van de Heldin- de Stelling in gesprek te gaan om te kijken of de betaalbare huur kan worden overgedragen aan een corporatie, zodat “goedkope” huur ook op de langere termijn is gegarandeerd. Een goede stap richting de toekomst.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­