Het Cultuurcluster is ontbonden

In een extra Raadsvergadering heeft de Gemeenteraad zich afgelopen maandag in meerderheid uitgesproken tegen de bouw van een nieuw Cultuurcluster (gebouw) op de Figaro locatie naast het station in Zaandam.

Met een krappe meerderheid hebben de partijen ROSA, POV, DZ, PVV, DENK, SP en PvdD Zaanstad weer teruggebracht waar het in 2013 ook was. Een lege bouwplek naast het station, geen fatsoenlijke fietsenstalling, geen kiss en ride, geen enkele alternatief wat het dan wel moet gaan worden en grote onzekerheid voor de betrokken culturele instellingen. Met deze keuze hebben de genoemde partijen er ook voor gekozen om een schadepost van om en rond de  € 4mln. (de tot heden gemaakte voorbereidingskosten)  te accepteren die in 2018 in de lopende begroting moet worden afgeschreven.

Uit de nu beschikbare cijfers is de partijen ook nog voorgehouden dat het upgraden van de bestaande locaties van o.a. Fluxus en Filmhuis de Fabriek en de bouw van een nieuw poppodium qua kosten niet veel zullen afwijken van de kosten van het plan voor een geheel nieuw Cultuurcluster zoals dat voor lag. Het mocht allemaal niet baten, de posities waren al lang ingenomen, zelfs al lang voordat het referendum werd gehouden.

Het referendum was vanwege een veel te lage opkomst ongeldig en derhalve niet bepalend voor de besluitvorming in de Raad.

Alhoewel de stemming in de raad volstrekt geen verrassing was, blijft het voor de PvdA een teleurstellende keuze. Het is een gemiste kans om Inverdan op een volwaardige manier af te ronden en de betrokken culturele instellingen een nieuw onderkomen te bieden met nieuwe culturele mogelijkheden.  Met als slotakkoord  een stevige financiële schadepost .

Hoe nu verder?

Aansluitend aan de behandeling van het Raadsvoorstel over het Cultuurcluster werd er Raadsbreed een motie aangenomen over wat er nu te doen staat (zie bijlage). De strekking van de motie is dat het  college veel moet onderzoeken, het gesprek moet aangaan met belanghebbenden, dan enkele scenario’s moet opstellen waar voldoende draagvlak voor is en dat dan moet voorleggen aan de Raad. Een mooi beeld, maar daar wringt de schoen nog wel, er is niet veel tijd en een tijdpad is er ook nog niet.

Feit is dat juist de verstrijkende tijd  maakt dat o.a. de Bibliotheek en Fluxus inmiddels hebben laten weten hun eigen plan te trekken. De bibliotheek gaat in gesprek met de eigenaar van het Verkadegebouw om tot een 10 jarige huurovereenkomst te komen. Fluxus volgt mogelijk om ook een deel van haar activiteiten daar te vestigen. Voor de Flux (het poppodium)  moet snel een nieuw (tijdelijk) onderkomen worden gevonden. Dat zelfde geldt ook voor RTV Zaanstreek, zij het dat die wat meer tijd hebben. En die derde zo gewenste filmzaal voor het Filmhuis de Fabriek? Ik vrees dat de realisatie daarvan ook nog even op zich zal laten wachten.

Of dat nieuwe, zo gewenste, poppodium er komt en in welke vorm is vooralsnog niet duidelijk. Het coalitieakkoord spreekt van “onderzoek naar mogelijkheden die van toegevoegde waarde zijn voor Zaanstad”.

Bij de komende behandeling van de Kadernota van Zaanstad moet blijken wat dit allemaal betekent voor de lopende Cultuurbegroting en welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Daarbij moet ook gekeken worden naar alternatieven voor de locatie Figaro. Komt er een hotel, een woontoren, een congrescentrum, een museum, iets heel anders, de tijd zal het leren. Kunnen we nog rekenen op de subsidie vanuit de vervoersregio voor de realisatie van een fietsenstalling, wat kost het upgraden van de bestaande locaties van het Filmhuis en Fluxus (vestiging Klaas Katerstraat en Muziekschool) en de vervangende locatie Hof van Zaenden)? Wat is de uitkomst van het overleg met NS Spoor gegeven deze nieuwe situatie?

De streep is getrokken, het doek is gevallen, tijd voor de volgende voorstelling. Als PvdA blijven we streven naar versterking van het culturele aanbod en de daarbij behorende voorzieningen in heel Zaanstad.

Tjeerd Pietersma, woordvoerder Cultuur.

Document

Motie gezamenlijke toekomst Cultuur

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­