René Tuijn

Afgelopen week behandelde de raad een voorstel om nog eens goed te kijken naar de nieuwe afvalinzameling in Saendelft. Saendelft is vanwege de inrichting deels ongeschikt voor het gebruik van kliko’s en zodoende moet er goed gekeken worden naar oplossingen voor bewoners van deze wijk.

De PvdA heeft betreffende dit onderwerp het volgende aangegeven in de raad:

  • We vinden de burgerparticipatie fantastisch. Veel initiatief en meedenken van inwoners draagt bij aan beter gedragen oplossingen. Vanaf het begin is er in dit geval ook een goede samenwerking met de gemeente. Bij de eerste buurtbijeenkomst in de Kaaik had de actiegroep al een eigen tafel en werd gezamenlijk met de gemeente informatie gegeven aan de bezoekers.
  • Een groot deel van Saendelft kent echt een probleem, huizen die geen voortuinen hebben en waarvan de achtertuinen allen via de woning bereikbaar zijn. Daarnaast weten we ook van de koopcontracten die verwijzen naar ondergrondse afvalinzameling.
  • We zijn dus voor het tijdelijk opschorten van het nieuwe afvalsysteem en het vinden van een gezamenlijke oplossing.
  • De wethouder is met haar ambtenaren verschillende opties met de bewoners aan het uitwerken, de PvdA vindt het dan ook verstandig om voor een definitief besluit te nemen nog 2 weken te wachten. Wanneer we dat doen zijn de mogelijkheden en kosten van verschillende opties helemaal duidelijk. Wat ons betreft is dat ook belangrijk… opdrachten geven zonder de kosten te kennen is op zijn zachts gezegd vreemd.

Aanleiding voor de discussie was een motie van een aantal partijen die wij op een aantal  punten onverstandig vonden:

  • De motie ging in eerste instantie alleen over Saendelft Oost… dat is gezien de problematiek die over de hele wijk speelt vreemd. Daarnaast zijn de handtekeningen om te strijden voor een systeem zonder kliko’s in heel Saendelft opgehaald. Als PvdA hebben we dit in de vergadering aangegeven en werd de motie omgevormd tot heel Saendelft
  • De oplossing die in de motie stond aangedragen was echter alleen voor Oost uitvoerbaar. Het uitgebreide bestaande ondergrondse netwerk is er niet in Saendelft- West, dat netwerk kan dus ook niet opnieuw in gebruik worden genomen (er zijn wel ondergrondse bakken, maar niet zoals in Saendelft Oost dubbel uitgerust. In Saendelft Oost werd in het verleden groen en grijs gescheiden opgehaald via ondergrondse containers.
  • Samen met Rosa en D66 wilde de PvdA de motie een beetje aanpassen. Ons voorstel was om de ondergrondse oplossing mee te nemen in de afweging voor Oost. En daarbij een andere oplossing te verzorgen voor West. Geef ons de kosten ter afweging en doe het samen met de bewoners. De VVD gaf in het betoog aan dat ze dit wel bedoelden met de tekst, maar de indieners wilden dit op papier niet aanpassen.

Het werd in het debat duidelijk dat de wethouder in overleg met de inwoners tot een voorstel gaat komen. Als PvdA  zijn wij tevreden  over deze samenwerking en we blijven streven naar een goede en gedragenoplossing voor Saendelft

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­