René Tuijn

Deze week bestede het Noordholland Dagblad wederom aandacht aan de Coenbrug. Waar eerder al berichten waren over de slechte staat van de brug  en de PvdA hier in april van dit jaar aandacht voor vroeg, is er nog steeds geen afdoende reactie van Rijkswaterstaat over de noodzakelijke maatregelen. Omdat we de veiligheid belangrijk vinden, berichten over onveiligheid blijven komen en Rijkswaterstaat de termijnen van antwoorden niet nakomt hebben we samen met VVD en SP een rondvraag ingediend. Duidelijkheid is op korte termijn vereist, de rondvraag wordt 19 juli behandeld. Zie bijlage 1.

Stil asfalt

Ander aspect dat speelt is het verzoek van eind 2017 om te komen tot stil asfalt op de A8 en een snelheidsverlaging  naar 80KM p/u. Rijkswaterstaat heeft hierop gereageerd met de mededeling eerst maatregelen te willen nemen tegen het klapperen van de brug en pas daarna eventueel het asfalt. Nu zou RWS het onderzoek naar het geluid begin 2018 afronden, maar ook hierover zijn nog geen gegevens bekend gemaakt. Aangezien er wel groot onderhoud in de planning staat en dit een ideaal moment is voor het aanleggen van stil asfalt hebben we hier samen met de SP aandacht voor gevraagd. Ook op dit onderdeel verwachten we van Rijkswaterstaat een actievere houding en een actieve lobby van het college deze zaken voor elkaar te krijgen. Zie bijlage 2.

NH Dagblad

Bijlagen

Bijlage 1: rondvraag staat bruggen

Bijlage 2: gepland onderhoud A8 en stil asfalt

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­