René Tuijn

Deze week stond de beschouwing op de kaderbrief op het programma van de raad. De kaderbrief is de financiële vertaling van het coalitieakkoord op basis waarvan de begroting voor de komende jaren wordt opgesteld. Hierbij de bijdrage die ik namens de fractie uitsprak.

Voorzitter als deelnemer aan de coalitie en de daarbij behorende afspraken komt deze kaderbrief niet als een verrassing. De PvdA is blij met de blauwdruk die voor de komende 4 jaar is neergelegd. Een blauwdruk waar wij veel terug vinden van wat wij als partij willen voor de stad. Als eerste bijdrage aan de periode wil ik een aantal zaken op tafel leggen die ons in de kaderbrief wel opgevallen zijn of waar de aandacht wat ons betreft stevig moet liggen. Wanneer het gaat om het zorgdomein is de PvdA voorstander van het voortzetten en verder verbeteren van het ingezette beleid. Belangrijk aandachtspunt in het coalitieakkoord om kosten te beheersen is preventie. En laat de kaderbrief daar nu heel weinig over zeggen. Natuurlijk moet uitwerking plaatsvinden, maar vanuit de PvdA de oproep hier haast mee te maken, want dit is de kern van het beheersbaar houden van de uitgaven.

Dan de belangrijke woningbouwopgave. Een hoge ambitie in aantallen maar ook een hoge ambitie om betaalbare woningen te realiseren en te behouden. Voor jongeren, maar ook voor ouderen om doorstroming op gang te helpen. De PvdA ziet graag op korte termijn een overzicht van de top 16 projecten met de kansen, mogelijkheden en onmogelijkheden voor het realiseren van sociale huur en betaalbare koop. Woningbouwcorporaties en ontwikkelaars willen op tijd een opdracht krijgen vanuit het gemeentebestuur met het aantal en typen woningen en wij willen daar een actieve bijdrage aan leveren.

Vervolgens nog een opmerking over BUIG. In de onlangs gegeven presentatie kwam naar voren dat de komende 3 jaar alle uitkeringsgerechtigden zullen worden opgeroepen. Binnen de coalitie is afgesproken dat dit in 2019 gebeurd moet zijn. Gezien de ervaringen tot nu toe is dit effectief om onrechtmatige uitkeringen op te sporen en verdienen extra kosten zich snel terug. Daarnaast is het vooral vanuit menselijk oogpunt belangrijk dat mensen goed ondersteund worden bij het vinden van werk, wij willen hier nog benadrukken dat een beter op doelgroepen gericht beleid grote prioriteit heeft. Ouderen, jongeren, voormalige WAJONGERs ze hebben allemaal andere behoeften en een andere aanpak nodig. Dit vraagt van de gemeente specialistisch denken en handelen ter ondersteuning van deze mensen. De PvdA kijkt ook uit naar de resultaten van de pilot met de Zaanse bijstand op maat., ook dit kan bijdragen aan een effectief beleid waarbij we mensen ondersteunen die het nodig hebben.

We kijken er naar uit om samen met de raad aan de slag te gaan voor de nadere invulling van zaken op het gebied van ouderen, jeugd, klimaat, veiligheid, alle onderwerpen die het werken voor een stad als Zaanstad de moeite waard maken.

Dank voorzitter.

In het debat hebben we verder nog een oproep gedaan aan de wethouder onderwijs snel in contact te treden met wethouder Moorman van Amsterdam die intensief wil inzetten op het lerarentekort. Iets waar Zaanstad door samen op te trekken van mee kan profiteren, of als we dat niet doen, veel last van kan hebben.

In januari diende de Eylem Koseoglu namens de fractie een rondvraag in met mogelijkheden het lerarentekort aan te pakken. Op dat moment was er weinig enthousiasme in de raad om met het Zaanse onderwijs mee te denken, het werd gezien als een landelijk probleem. Ook door de VVD. Gisteravond bleek dat de VVD inmiddels graag met de PvdA aan de slag wil voor meer leraren voor de klas. Een mooie wending.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­