Retteketet

Op zondag 18 mei heeft AZ bekend gemaakt een nieuw trainingscomplex in de Zaanstreek te willen realiseren. In de visie van AZ staat de ontwikkeling en doorstroming van jeugdspelers centraal. Een kwalitatief goed trainingscomplex is daarom erg belangrijk.

Songül Mutluer

Op 18 maart jl. werd de fractie van de PvdA door bewoners op de hoogte gebracht van de mogelijke asbestcalamiteiten aan de Bloemstraat in de Rosmolenbuurt te Zaandam.

Jeroen Olthof

D66, PvdA, VVD, CDA, CU en de ZOG hebben donderdagavond 15 mei het coalitieakkoord voor Zaanstad voor de periode 2014 – 2018 ondertekend en gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het akkoord heeft de titel ‘Samen het verschil maken'. 

Deze coalitie is van mening dat iedereen kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het college zelf, de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en organisaties in de stad. De coalitie gaat haar verantwoordelijkheid daarbij niet uit de weg, zeker waar het gaat om mensen die steun nodig hebben.Deze coalitie wil het verschil maken door ruimte te geven en de menselijke maat te hanteren. Uitgangspunten die als een rode draad door het coalitieakkoord lopen.  Hiermee willen ze vorm geven aan de veranderende verhoudingen tussen overheid en de samenleving met actieve deelname van inwoners, ondernemers en organisaties. Daarbij hecht de coalitie aan continuïteit en bestuurlijke stabiliteit.

Groenadoptie

Op 14 april jl. was ik naar een bijeenkomst die georganiseerd was door diverse buurtbewoners vanuit Kogerveld en de Hofwijk. De bewoners waren boos, verdrietig en zaten vol met vragen.

Jeroen Olthof

Het was geen fijn resultaat, de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben het daar uitgebreid met elkaar over gehad. Naar onze interpretatie zijn we voor een belangrijk deel afgerekend op basis van het regeringsbeleid en ten dele op de keuzes die we in Zaanstad hebben moeten maken.

discriminatie

Middels deze verklaring neemt PvdA Zaanstad afstand van de uitspraken van Geert Wilders op de verkiezingsavond van 19 maart jl. in Den Haag, waar hij opriep:  ‘wilt u meer of minder Marokkanen’ en beloofde dit te gaan regelen. Deze uitspraken raken niet alleen de Nederlanders van Marokkaanse afkomst, maar ook vele andere Nederlanders van autochtone en allochtone afkomst. Dit wordt als beledigend en bedreigend ervaren.

Jeroen Olthof

Na de verkiezingen vonden wij onszelf niet direct de aangewezen partij om het voortouw te nemen in de collegevorming. D66 heeft die handschoen als grootste partij opgepakt en we hebben als PvdA een afwachtende houding aangenomen.

Louis Groen

Dit is de uitgesproken tekst, aangevuld met delen die de spreker ter wille van de spreektijd niet heeft uitgesproken, maar bedoeld waren uitgesproken te worden.

In de tekst staan uitgesproken mededelingen die integraal deel uitmaken van de uitgesproken tekst.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­