Ouderen centraal bij brandveiligheid

Op initiatief van meerdere raadsfracties waaronder de PvdA zijn tijdens een themabijeenkomst in de raad op 19 december 2017 over de brandveiligheid in voormalig verzorgingshuizen een aantal belangrijke maatregelen besproken.

Eylem Köseoglu en Geert Rijken

Bewoners aan de Galjoen, Schoener- en Fluitstraat hebben op 26 april 2018 een bewonersbrief ontvangen waarin is aangegeven dat de parkeerterrein aan de Galjoenstraat zal worden gesloten.

PvdA gaat mee onderhandelen

Na 6 weken is er eindelijk witte rook. De partijen VVD, PvdA, Rosa, D66, CDA en Christenunie hebben besloten om samen het formatieproces in te gaan.

Verzilverlening vanuit Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

De PvdA hecht veel waarde aan de mogelijkheid voor ouderen om zelfstandig te kunnen blijven wonen in de eigen wijk. Om het zelfstandig thuis wonen langer mogelijk te maken, zijn er dikwijls aanpassingen aan de woning nodig.

Geert Rijken

Donderdag 19 april is de locatiekeuze voor het nieuw te bouwen zwembad De Slag aan de orde gekomen en de verdere ontwikkeling van sportpark Hoornseveld.

Formatie perikelen

Het is inmiddels ruim een maand terug dat de verkiezingen hebben plaatsgevonden en de VVD met 6 zetels als grootste partij de lead heeft gekregen in de formatie van een nieuw college.

Eylem Köseoglu

Amsterdam werft met een eigen campagne leerkrachten in Zaanstad. Zaane scholen hebben ook te kampen met een enorm tekort aan leraren dat de komende jaren alleen maar zal groeien. De Zaanse raad trekt zicht hier niet zo veel van aan in tegenstelling tot Amsterdam.  Als PvdA hebben we tijdens het Zaanstad Braad van 1 februari 2018 ervoor gepleit dat de gemeente samen met schoolbesturen maatregelen neemt om het lerarentekort in Zaanstad terug te dringen en te komen tot een gezamenlijk plan waarbij scholen en gemeente duidelijk in kaart brengen wat precies de knelpunten zijn, welke aanpak noodzakelijk is en welke (financiële) maatregelen ingezet moeten worden.

Dit is mogelijk, maar is tegelijk ook een beleidsmatige en een financiële keuze.  De gemeente staat aan de lat voor datgene waar ze wettelijk toe verplicht is, zoals bijvoorbeeld huisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht. Deze taken worden vanzelfsprekend zorgvuldig in goede afstemming met de schoolbesturen vervuld.  Daarnaast heeft de gemeente echter de vrijheid om in samenwerking met de schoolbesturen op meer vlakken in te zetten dan alleen op de wettelijke verplichte taken en daar (financiële) middelen voor beschikbaar te stellen of maatregelen te nemen die bevorderlijk zijn voor het aantrekken van leerkrachten. Denk aan nog betere huisvesting. Maar ook de inzet van onderwijsassistenten is een mogelijkheid.

We hebben als PvdA Zaanstad de volgende schriftelijke vragen ingediend.

Bijlage

Artikel 51 Lerarentekort

Songül Mutluer

Via een raadsinformatiebrief hebben wij vernomen dat de op 15 maart jl. aangenomen voorstel “Westzijde maximaal 30 km” gewijzigd wordt uitgevoerd door het college.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­