Eylem Köseoglu

De economie trekt weer aan, het werkloosheidscijfer daalt. Dit is een positieve ontwikkeling, maar niet iedereen profiteert hiervan. In Zaanstad neemt het aantal bijstandsuitkeringen toe ondanks de positieve economische ontwikkelingen.

Rienk Spiekstra

Als gemeenteraadslid krijg je soms uitnodigingen voor bijzondere bijeenkomsten. Zo was ik kort geleden bij een brandweeroefening in het verzorgingshuis Erasmushuis. De zorgverlener Evan en de brandweer hebben afgesproken in elk verzorgingshuis een echte oefening te houden.

René Tuijn

Onlangs hebben we in de raad van Zaanstad gedebatteerd over de zienswijze rond de onderzoeken verbinding A8/A9. Ons uitgangspunt was dat we in die zienswijze moeten benadrukken wat wij als Zaanstad naar aanleiding van de MER (het effecten-onderzoek) extra bij de provincie onder de aandacht willen brengen.

Songül Mutluer

De Zaanstreek wil meer toeristen trekken, maar niet meer flitstoeristen. Wel meer toeristen die zich verdiepen in hetgeen hier allemaal valt te beleven en dus langer verblijven.

Zaanstad 24 september 2017 – Tijdens de PvdA-Zaanstreek ledenvergadering van 20 september is Songül Mutluer officieel aangewezen als kandidaat-lijsttrekker PvdA-Zaanstad voor de gemeenteverkiezingen van maart volgend jaar. Ook zijn standpunten van de PvdA voor de Zaanstreek aan de orde gekomen en is de verkiezingscampagne van start gegaan.

Songül Mutluer kandidaat lijsttrekker PvdA Zaanstad

Zaanstad, 15 september 2017 – Songül Mutluer (37) stelt zich kandidaat als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid van de gemeente Zaanstad bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Buurtenquête

In maart 2018 zijn er weer verkiezingen. Dit keer voor de gemeenteraad. Het lijkt nog ver weg, maar de PvdA Zaanstad is al druk bezig met de voorbereidingen voor het verkiezingsprogramma en de campagne. Een actieve inbreng van onze leden en kiezers in Zaanstad is daarbij onmisbaar.

Tjeerd Pietersma

In 2012 heeft het college van B&W met instemming van de gemeenteraad besloten om het bezit aan vastgoed (woningen en bedrijfspanden), die geen functie meer hebben voor eigen gebruik, te verkopen.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­