Rienk Spiekstra

In de afgelopen periode heeft de PvdA fractie zich regelmatig bezig gehouden met de vraag hoe mensen zo goed mogelijk zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren. Dit is een kerndoel bij de decentralisatie van de bevoegdheden in het sociale domein: gemeente zorg er voor dat uw burgers zo veel mogelijk zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren.

Songül Mutluer

Op donderdag 19 oktober hield ik mijn Algemene Beschouwing naar aanleiding van de laatste begroting van deze periode. De laatste begroting van dit college is er één waar ik trots op ben. Een mooie begroting met perspectief.

Songül Mutluer

Voor jongeren die (dreigen te) ontsporen kan sport het verschil maken tussen een keuze voor criminaliteit of het rechte pad. Dat blijkt in ieder geval uit onderzoek dat de afgelopen jaren is verricht.

Eylem Köseoglu

De economie trekt weer aan, het werkloosheidscijfer daalt. Dit is een positieve ontwikkeling, maar niet iedereen profiteert hiervan. In Zaanstad neemt het aantal bijstandsuitkeringen toe ondanks de positieve economische ontwikkelingen.

Rienk Spiekstra

Als gemeenteraadslid krijg je soms uitnodigingen voor bijzondere bijeenkomsten. Zo was ik kort geleden bij een brandweeroefening in het verzorgingshuis Erasmushuis. De zorgverlener Evan en de brandweer hebben afgesproken in elk verzorgingshuis een echte oefening te houden.

René Tuijn

Onlangs hebben we in de raad van Zaanstad gedebatteerd over de zienswijze rond de onderzoeken verbinding A8/A9. Ons uitgangspunt was dat we in die zienswijze moeten benadrukken wat wij als Zaanstad naar aanleiding van de MER (het effecten-onderzoek) extra bij de provincie onder de aandacht willen brengen.

Songül Mutluer

De Zaanstreek wil meer toeristen trekken, maar niet meer flitstoeristen. Wel meer toeristen die zich verdiepen in hetgeen hier allemaal valt te beleven en dus langer verblijven.

Zaanstad 24 september 2017 – Tijdens de PvdA-Zaanstreek ledenvergadering van 20 september is Songül Mutluer officieel aangewezen als kandidaat-lijsttrekker PvdA-Zaanstad voor de gemeenteverkiezingen van maart volgend jaar. Ook zijn standpunten van de PvdA voor de Zaanstreek aan de orde gekomen en is de verkiezingscampagne van start gegaan.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­