René Tuijn

Brief aan Alliander.

Vorige  week ontvingen wij als PvdA Zaanstad een handreiking van u voor ons verkiezingsprogramma.

Jan Hamming

De fractie van de PvdA feliciteert Jan Hamming met zijn voordracht als burgemeester van onze prachtige gemeente.

Songül Mutluer

Vooraf

In het voorjaar van 2016 is in het Zaanstad Beraad aandacht besteed aan autisme. Binnen het aandachtsveld van de gemeente vraagt het omgaan met mensen met autisme op veel terreinen specifieke kennis en expertise.

Songül Mutluer

Geachte college,

Tijdens een bezoek aan Zaanlandia hebben wij vernomen dat de sportvereniging kampt met parkeerproblemen. Dit is geen nieuw fenomeen.

René Tuijn

Zaterdag 24 juni hield de PvdA Noord Holland een bijeenkomst over de omgevingsvisie van de provincie. Songul en ik zorgden voor de Zaanse inbreng.

Songül Mutluer

Geachte college,

Recent is de Houtveldweg achter het station heringericht. Dit heeft geleid tot enige overlast.

Tjeerd Pietersma

Begin mei werd de gemeenteraad van Zaanstad door VVD wethouder Dennis Straat op de hoogte gebracht dat Zaanstad € 4 mln. per jaar meer uitgeeft aan bijstandsuitkeringen dan zij vanuit het Rijk daarvoor aan vergoeding  ontvangt.

Songül Mutluer

Geachte college,

Met de realisatie van het nieuwe sportpark de Omzoom is een verkeerssituatie ontstaan die voor omwonenden als gevaarlijk wordt ervaren.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­