Songül Mutluer

Geachte college,

Tijdens een bezoek aan Zaanlandia hebben wij vernomen dat de sportvereniging kampt met parkeerproblemen. Dit is geen nieuw fenomeen.

René Tuijn

Zaterdag 24 juni hield de PvdA Noord Holland een bijeenkomst over de omgevingsvisie van de provincie. Songul en ik zorgden voor de Zaanse inbreng.

Songül Mutluer

Geachte college,

Recent is de Houtveldweg achter het station heringericht. Dit heeft geleid tot enige overlast.

Tjeerd Pietersma

Begin mei werd de gemeenteraad van Zaanstad door VVD wethouder Dennis Straat op de hoogte gebracht dat Zaanstad € 4 mln. per jaar meer uitgeeft aan bijstandsuitkeringen dan zij vanuit het Rijk daarvoor aan vergoeding  ontvangt.

Songül Mutluer

Geachte college,

Met de realisatie van het nieuwe sportpark de Omzoom is een verkeerssituatie ontstaan die voor omwonenden als gevaarlijk wordt ervaren.

Songül Mutluer

Meer werk, steun aan buurthuizen, verbinding…. Kadernota en de voorstellen van de PvdA

De laatste kadernota van dit jaar was er een waar de focus met name lag bij de thema’s het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden, handhaving en het tegengaan van geweld op straat (een onderwerp waarop burgemeester Vreeman (PvdA) goede stappen zet)

Songül Mutluer

Door middel van een motie van de PvdA heeft de raad in meerderheid besloten dat de extra capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie die twee jaar terug was gecreëerd met als doel maatschappelijke spanningen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken en polarisatie tegen te gaan blijft gehandhaafd.

Songül Mutluer

Middels een motie van de PvdA heeft de raad in meerderheid uitgesproken dat meer steun en geld gaat naar buurthuizen. Hierbij is maatwerk van belang.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­