Songül Mutluer

Afgelopen dinsdag sprak ik namens de fractie van de PvdA de algemene beschouwingen uit in verband met de Kadernota. Dit is de laatste Kadernota van dit college richting de begrotingen. Alhoewel het goed gaat met de stad baart ons het aantal mensen in de bijstand enorme zorgen.

Songül Mutluer

PvdA Zaanstad heeft samen met 28 andere PvdA fracties maandag jl. een brief ondertekend die op initiatief van PvdA Rotterdam is opgesteld om hiermee de Kindertelefoon te helpen. Hierin hebben wij ons aangesloten bij de oproep aan de Tweede Kamerfractie om zich in te zetten voor het voortbestaan van de Kindertelefoon.

1 mei

Voor veel oudere leden nog altijd een begrip.Vanmorgen kwamen we met een aantal oudere leden uit Krommenie, aangevuld met enkele leden uit Assendelft en Westzaan, bij elkaar in het Stamcafé van de Rosariumhorst in Krommenie.

Tjeerd Pietersma

In september 2013 is besloten (door een motie van de PvdA) om tijdelijk, als crisismaatregel, het kwijtscheldingsbeleid van gemeentelijke belastingen ook voor ondernemers mogelijk te maken. Tot dat moment was deze regeling alleen beschikbaar voor werknemers in loondienst of mensen met een uitkering.

Wij willen hemweg

Vorige week kondigden we het al aan. De PvdA steunt de crowdfunding rond de Hemwegcentrale.

René Tuijn

Met een motie, gezamenlijk ingediend met Rosa, D66, GroenLinks en de SP hebben we het college gevraagd zich bestuurlijk actief op te stellen om de kolencentrale Hemweg te sluiten.  Momenteel lopen er naast overheidsinzet, maatschappelijke initiatieven om de Hemwegcentrale te sluiten. Verschillende bedrijven en de gemeente Amsterdam doen een poging de centrale te kopen om zo tot een andere bestemming voor de centrale te komen.

Jeroen Olthof

Tijdens de afdelingsvergadering van PvdA Zaanstreek heeft onze wethouder Jeroen Olthof aangegeven zich bij de komende gemeenteraadsverkiezing niet verkiesbaar te stellen. In 2018 is Jeroen 12 jaar actief in de Zaanse gemeenteraad.

Lenie Rademaker

Na drie mooie jaren als raadslid heeft Lenie Rademaker besloten om haar lidmaatschap te beëindigen vanwege haar nieuwe baan. Zij zal binnenkort als wijkmanager aan de slag gaan bij Gemeente Zaanstad.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­