monument voor Het Hain

Bij de aanleg van het Provily Sportpark in Krommenie, in 1964, vonden amateur-archeologen de resten van een versterking uit de Romeinse tijd. In de volksmond kreeg dit kleine fort de naam Het Hain. Niet duidelijk was of het gebouwd was door de Romeinen of juist door de inheemse Friezen, als een soort imitatie van het veel grotere Romeinse fort bij Velsen.

Westzijde maximaal 30km/u

Op donderdag 20 september stond de motie ‘Westzijde maximaal 30km/u’ op de agenda. De PvdA fractie heeft deze motie van GroenLinks mede ingediend samen met de SP, PVDD, DENK, ROSA en D66. Maar waarom zijn wij voor max. 30km/u op de Westzijde? Het is een logische keuze als je kijkt naar inhoud, draagvlak en betaalbaarheid.

Recyclen kunstgrasvelden

Zembla onthulde in een uitzending van 12 september dat recyclebedrijven van kunstgrasvelden dit eigenlijk niet doen. Gevolg een ontstane afvalberg van plastic en zwaar verontreinigd zand met rubbergranulaat en dit terwijl gemeenten volgens Zembla tussen de tien tot vijftienduizend euro recyclekosten betalen per veld.

Aanleiding voor ons als PvdA fractie vragen te stellen aan de gemeente. Graag willen wij weten:

René Tuijn

Deze week stond de beschouwing op de kaderbrief op het programma van de raad. De kaderbrief is de financiële vertaling van het coalitieakkoord op basis waarvan de begroting voor de komende jaren wordt opgesteld. Hierbij de bijdrage die ik namens de fractie uitsprak.

René Tuijn

Deze week bestede het Noordholland Dagblad wederom aandacht aan de Coenbrug. Waar eerder al berichten waren over de slechte staat van de brug  en de PvdA hier in april van dit jaar aandacht voor vroeg, is er nog steeds geen afdoende reactie van Rijkswaterstaat over de noodzakelijke maatregelen. Omdat we de veiligheid belangrijk vinden, berichten over onveiligheid blijven komen en Rijkswaterstaat de termijnen van antwoorden niet nakomt hebben we samen met VVD en SP een rondvraag ingediend. Duidelijkheid is op korte termijn vereist, de rondvraag wordt 19 juli behandeld. Zie bijlage 1.

René Tuijn

Afgelopen week behandelde de raad een voorstel om nog eens goed te kijken naar de nieuwe afvalinzameling in Saendelft. Saendelft is vanwege de inrichting deels ongeschikt voor het gebruik van kliko’s en zodoende moet er goed gekeken worden naar oplossingen voor bewoners van deze wijk.

Het Cultuurcluster is ontbonden

In een extra Raadsvergadering heeft de Gemeenteraad zich afgelopen maandag in meerderheid uitgesproken tegen de bouw van een nieuw Cultuurcluster (gebouw) op de Figaro locatie naast het station in Zaandam.

Regiocollege uitblinkersgala 2018

Op uitnodiging van het ROC Regiocollege waren wij aanwezig bij het uitblinkersgala 2019. Een feest om te mogen zijn! Trots dat we in #Zaanstad een MBO opleiding hebben met zoveel gepassioneerde en talentvolle MBO studenten en leerkrachten, een bewijs dat we dit mogen of zelfs moeten koesteren.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­