Bron: Maxim Winkelaar Architects + Bob Ronday | Modern Floating House Watergaten

Afgelopen week diende het CDA en de VVD een motie in met onderstaande opdracht aan het college. De Raad is unaniem als het gaat om de wens en noodzaak om iets aan de wachtlijsten te doen en versneld te bouwen. Toch heb ik moeite met de stoere taal, “op onorthodoxe wijze tijdelijke wooneenheden realiseren”. Wie even zoekt in het Raadsinformatiesysteem van de Gemeente Zaanstad komt vele initiatieven en moties tegen waarbij eenzelfde oproep werd gedaan. Hoe komt het toch dat het zo moeizaam gaat?

René Tuijn, fractievoorzittter PvdA Zaanstad

Zaanstad is mooi en sinds kort weten we dat zelfs de Romeinen het de moeite waard vonden in onze streek te verblijven. Ondanks moeras en het vreemde volkje dat er woonde creëerden ze de Krommenieer wachttoren, het meest Noordelijke puntje van het Romeinse rijk.

Doorstroming Thorbeckeweg

Zaanstad - De doorstroming van de Thorbeckeweg in Zaandam staat onder druk. Om de doorstroming te verbeteren is er een verkenningsrapportage uitgevoerd waarin 3 alternatieven zijn beschreven. In de raadsvergadering van 11 oktober hebben wij als fractie positief gestemd om alternatief B waarbij er een viaduct komt bij de kruising met de Wibautstraat verder uit te werken.

Waarom de Hobo terugkomt

Zaanstad - "Ik weet dat hobo een muziekinstrument is. Maar mijn vriend kreeg genoeg van alle grapjes die er tegen hem gemaakt werden." Dit stond in één van de nieuwsberichten over de naamswijziging van Hobo naar Piccolo.

PvdA op bezoek bij Leviaan

"Na 2,5 jaar voel ik weer een basis, durf ik zaken aan te pakken en ben ik weer trots op mijzelf", dit waren de woorden van Louky. Zij woont sinds 2,5 jaar in een veilige omgeving van een beschermde woonvorm van Leviaan, een organisatie die er is voor mensen met psychische problematieken tijdens een kwetsbare periode in hun leven. Louky werkt toe om uiteindelijk zelfstandig te gaan wonen maar dan wel graag met ambulante begeleiding om als het nodig is de steun te ontvangen die ze nodig heeft.

Eylem Köseoglu

PvdA heeft actualiteitsvragen gesteld over mogelijke invoering van een vierdaagse schoolweek in Zaanstad. 

Het lerarentekort op Zaanse scholen is zo urgent dat er binnenkort leerlingen in lokalen zitten zonder een docent. Er moet iets gebeuren.” Met dit statement agendeerden wij keer op keer deze problematiek de afgelopen periode in de raad, middels een rondvraag en schriftelijke vragen. 

monument voor Het Hain

Bij de aanleg van het Provily Sportpark in Krommenie, in 1964, vonden amateur-archeologen de resten van een versterking uit de Romeinse tijd. In de volksmond kreeg dit kleine fort de naam Het Hain. Niet duidelijk was of het gebouwd was door de Romeinen of juist door de inheemse Friezen, als een soort imitatie van het veel grotere Romeinse fort bij Velsen.

Westzijde maximaal 30km/u

Op donderdag 20 september stond de motie ‘Westzijde maximaal 30km/u’ op de agenda. De PvdA fractie heeft deze motie van GroenLinks mede ingediend samen met de SP, PVDD, DENK, ROSA en D66. Maar waarom zijn wij voor max. 30km/u op de Westzijde? Het is een logische keuze als je kijkt naar inhoud, draagvlak en betaalbaarheid.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­