Eylem Köseoglu

De economie trekt weer aan, het werkloosheidscijfer daalt. Dit is een positieve ontwikkeling, maar niet iedereen profiteert hiervan. In Zaanstad neemt het aantal bijstandsuitkeringen toe ondanks de positieve economische ontwikkelingen.

De gemeente is op grond van de participatiewet verantwoordelijk voor de re-integratie van inwoners met een bijstandsuitkering. De Gemeente besteedt elk jaar miljoenen aan re-integratie van werklozen, Zaanstad heeft bijvoorbeeld voor de komende jaren in totaal 7.5 miljoen extra gereserveerd, tegelijkertijd is het niet duidelijk hoe effectief al die methodes zijn. De PvdA is van mening dat als er sprake is van overschrijdingen en wanneer er extra geld wordt gevraagd aan de uitvoering van beleid, de gemeente dan ook inzage moet hebben in de effectiviteit en efficiëntie van het vastgestelde en voorgenomen beleid. Op dit moment is dit niet het geval. Zonder monitoring is het immers niet mogelijk om te kunnen aangeven of beleid werkt en in welke mate het beleid werkt.

Samen met de fractie van GroenLinks hebben we op grond van artikel 51 van het Reglement van orde van de Gemeenteraad van Zaanstad schriftelijke vragen ingediend.

Zie bijlage.

Links

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­