BuffelenBuffelen

Het is een maand of acht geleden dat ik weer ben aangetreden als wethouder voor Oostzaan. Hoogste tijd wat meer te vertellen over mijn ervaringen in het lokaal bestuur en de dorpspolitiek. En dat dan wel op een wat meer geordende manier dan via Twitter of Facebook, waar ik regelmatig mijn mening geeft over van alles en nog wat.

Nieuwsbrief Oostzaan 2020 1.3

De onderafdeling Oostzaan heeft enkele weken geleden onder haar leden een korte nieuwsbrief verspreid. Graag delen we die ook met alle leden van de afdeling Zaanstreek. Dank aan Eelco Taams voor zijn bijdragen.

Hoog tijd.

Het is hoog tijd weer eens iets van ons te laten horen. De vorige keer schreven we over Coronacrisis in de hoop dat het snel weer de goede kant op zou gaan. Dat blijkt dus niet te zijn gelukt en nu zitten we eigenlijk nog dieper in de ellende. Ik vrees dat de economische klap nog groter zal worden nu er van herstel weinig sprake is en de nieuwe scherpere maatregelen voorlopig gelden en misschien nog door een volledige lockdown worden gevolgd. Vele mensen zullen hun baan verliezen. Dat was niet nodig geweest als de regering in de zomer, toen het de goede kant op ging, alles op alles had gezet om het testen, opsporen en isoleren goed voor elkaar te krijgen. Wat in Azië lukt , moet hier toch ook kunnen? We zullen nog lange tijd het risico lopen besmet te worden en het herstel zal jaren vergen.

Wees voorzichtig, volg de richtlijnen en help elkaar waar het nodig is!

In deze brief aandacht voor de begroting, de burgemeester, de voedselbank en de verkiezingen in 2022.

Contact met de leden.
De fractie van de PvdA in Oostzaan wil de contacten met de leden en sympathisanten in het dorp beter gaan onderhouden bij de start van de jaren twintig van de 21e eeuw. Een van de middelen is het publiceren van een periodiek verschijnende nieuwsbrief over het wel en wee van de fractie in de Raad en in de regio. We denken ook aan het organiseren van een ledenpanel en themabijeenkomsten. Daarnaast gaan we door met het af en toe plaatsen van mededelingen of documenten op onze Facebookpagina: Partij van de Arbeid Oostzaan en in de nieuwsbrief van onze afdeling PvdA Zaanstreek. Een paar keer per jaar treden we op in het politieke programma Skuurpapier van Radio9. De vorige keer waren we daar met zijn drieën zodat we ons konden voorstellen en vertellen wat ons beweegt en waar we op inzetten.
Communicatie kan natuurlijk ook twee kanten op. Heb je vragen of wil je wat kwijt? Bel of mail de fractievoorzitter: Eelco Taams (06-54274504, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) De fractie bestaat verder uit de assistenten Greet Oosterbaan en Frank Aan. Henk van Arkel is helaas voorlopig gestopt vanwege privé zaken. Peter de Wit zit nu als opvolger van Pim Beudeker namens Oostzaan in het afdelingsbestuur en woont regelmatig de fractievergaderingen bij. Wil je een fractievergadering bijwonen? Neem dan even contact op. We leggen ook verantwoording af tijdens de algemene ledenvergadering van de afdeling PvdA Zaanstreek en publiceren af en toe teksten op de website: www.pvdazaanstreek.nl.
Geef je mening.
We willen ook af en toe een paar vragen aan je voorleggen. Voor nu zouden we graag weten wat je vindt van OVER-gemeenten. Ook zouden we willen vernemen wat je vindt van het bouwen van Tiny Houses op percelen van de gemeente achter het Zuideinde. Stuur reacties naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fractie bij radio9Fractie 2020: Greet, Frank en Eelco bij Skuurpapier (Radio9)

Bijna op de helft.
Begin april zit deze raadsperiode er al weer voor de helft op. Het is met onze ene zetel niet gemakkelijk om veel invloed op het beleid uit te oefenen, maar we proberen toch iets te bereiken door kwaliteit te leveren en goede voorstellen in te dienen. Het voert te ver om ze allemaal te bespreken. We hebben in deze raadsperiode tot nu toe 16 moties ingediend, waarvan er 9 zijn aangenomen, 3 verworpen, 2 aangehouden en 1 ingetrokken. Hieruit blijkt ook dat er in de Raad constructief wordt samengewerkt, zodat het ons lukt om voor veel voorstellen een meerderheid achter ons te krijgen. Ook hebben we amendementen ingediend op voorstellen van het college en soms op voorstellen van andere partijen. Tekenend voor de huidige coalitie is misschien wel het feit dat onze voorstellen op sociaal gebied werden verworpen: We vroegen om meer inzet bij het bieden van werk voor mensen met een beperking en om ZZP’ers meer bestaanszekerheid te bieden. Ook ons voorstel om, net als Zaanstad, woningbezitters te faciliteren bij het onderzoeken en herstellen van oude funderingen werd van tafel geveegd. (Het probleem speelt niet in Oostzaan volgens het college.)
We vinden het collegeprogramma te liberaal. Men wil voornamelijk faciliterend optreden en vertrouwt sterk op de marktwerking en op de zelfredzaamheid van mensen. Daardoor gebeurt er te weinig op gebied van sociale woningbouw en klimaatbeleid. Bij de ontwikkeling van nieuw beleid voor de jeugd wordt de kader stellende rol van de raad genegeerd.
Actualiteit
- De samenwerking met Wormerland verloopt stroef in het bestuur van OVER-gemeenten. Wij zien dat als een bedreiging voor onze zelfstandigheid. Als het mis loopt kunnen we niet terug naar de oude situatie. Alle andere kleine gemeenten in de regio zijn al gefuseerd of hebben het voornemen daartoe: Beemster, Zeevang, Graft-De Rijp, Landsmeer, Uitgeest. Samen met Wormerland komen we een heel eind met ambtelijke samenwerking. Het enige alternatief is fuseren.
- Oostzaan en Wormerland hebben in de spiegel gekeken en onze bestuurskracht in kaart gebracht. Binnenkort wordt het resultaat daarvan bekend en zal deel uitmaken van overleg met de Commissaris van de Koning op 5 februari. We blijven inzetten op behoud van zelfstandigheid.
- Het zijn veelbewogen tijden voor OFC. De Raad (inclusief PvdA) wil duidelijkheid over de aard van de financiën van het 1e elftal. De PvdA vraagt daarbij wel zorgvuldigheid en hoopt dat er niet hoeft te worden overgegaan tot sluiting van het sportcomplex.
- Vuurwerk: Wij zijn voor een algeheel verbod op vuurwerk en willen in plaats daarvan een georganiseerd vuurwerkevenement aanbieden met oud en nieuw. De bestaande traditie is uit de hand gelopen. We hebben wel tegen een motie gestemd met een lokaal verbod in Oostzaan, zonder goede regeling m.b.t. handhaving, zonder financieel plaatje en zonder concreet plan voor georganiseerd vuurwerk. Laten we eerst de landelijke besluitvorming afwachten!
Eelco Taams
fractievoorzitter

Afdelingen

Zaanstad

Zaanstad

on 19 januari 2022 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Zaanstad mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
7843
Oostzaan

Oostzaan

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Oostzaan mee bezig is en maak kennis met de fractieleden ...

Lees meer
7070
Wormerland

Wormerland

on 19 januari 2022 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Wormerland mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
7277
­