Conform de voorschriften van de Belastingdienst vermelden wij hier de voor de ANBI-status verplichte gegevens van de Stichting Arie Lemsfonds. Het fonds heeft sinds 9 oktober 2017 de ANBI status.

De naam van de instelling is "Stichting Arie Lemsfonds", opgericht 9 oktober 2017

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, RSIN 8580.12.066

Het postadres van de stichting luidt: Westerzoom 26, 1541 TW Koog aan de Zaan. Er is geen bezoekadres.

De doelstelling van de stichting is om binnen de Zaanstreek maatschappelijke doelen te steunen die bijdragen aan de prioriteiten van de Partij van de Arbeid.

In het beleidsplan 2017-2018 is aangegeven dat de stichting eerst een maatschappelijk doel uitkiest. Dat kan een project of activiteit in de Zaanstreek zijn, op de terreinen wonen, werken, sociaal en duurzaamheid (de actuele prioriteiten van de PvdA). Het project moet in de geest van oud-burgemeester Arie Lems zijn: verbindend, tegenstellingen overbruggend, geen rangen en standen, idealistisch, bewust van de omgeving. Een groep van ca. tien betrokken PvdA leden fungeert als initiatiefgroep om tot een dergelijke keuze te komen.

Na de keuze voor een project worden de daarvoor noodzakelijke gelden ingezameld. Dat kan via giften van leden, donaties van bedrijven, maar ook via sponsors die een individuele of gezamenlijke activiteit ondersteunen. Hierbij valt te denken aan iemand die zich laat sponsoren bij een hardloopwedstrijd, een benefietvoorstelling, een veiling of anderszins een activiteit waarbij de opbrengst ten goede komt aan het geselecteerde doel. Als het doel is bereikt worden de ingezamelde middelen gebruikt om het project uit te voeren. Vervolgens wordt een nieuw doel uitgekozen. Wordt er meer geld ingezameld dan voor het behalen van het doel nodig is dan zullen de overige gelden ten goede komen aan het nieuwe doel.

Bestuur van de stichting

P. Oudega, voorzitter
M. Damman, vice-voorzitter
R.J.M. van der Velde, secretaris
M. Klop, penningmeester
F.W. Smout, tweede penningmeester.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werk. Alleen gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Dit is statutair vastgelegd. De stichting kent geen personeel.

Verslag Arie Lemsfonds 2019

Na de doorstart van het Arie Lemsfonds in 2017 in de nieuwe vorm en de uitvoering van het eerste project Rugzakjes voor de Kernschool in 2018 konden we begin 2019 een nieuwe ronde projecten verzamelen. Via publiciteit op sociale media en de website, mond-op-mondreclame en ook door actieve benadering kwamen 14 projectvoorstellen binnen. De werkgroep koos ervoor om deze keer het thema Eenzaamheid als leidraad te kiezen. Twee projecten sprongen er daarom voor ons uit: 1=Samen en Vriendschappelijk Huisbezoek van Humanitas.
De Stichting 1=Samen heeft in Poelenburg een inloopruimte in gebruik gekregen. Om haar werk goed onder de aandacht te brengen van degenen voor wie het bedoeld is, had de stichting behoefte aan flyers en posters. Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek, dat zich richt op het actief bezoeken van eenzamen, had behoefte aan scholing voor de vrijwilligers, omdat die bij hun huisbezoeken met zeer uiteenlopende problematieken te maken krijgen.
Het Arie Lemsfonds besloot beide projecten te adopteren. Aanvullend besloot de stichting om ook twee struikelstenen te sponsoren.

Activiteiten

Om de noodzakelijke geldmiddelen bijeen te krijgen werden drie activiteiten georganiseerd. Met medewerking van Vereniging de Zaansche Molen en de Windmill Cruises kon op 23 mei vanaf de Zaanse Schans een boottocht worden gemaakt, waarbij burgemeester Jan Hamming als gids fungeerde. De entreeprijs kwam ten goede van het fonds. Het werd een geanimeerde tocht met een behoorlijk aantal deelnemers, waarin Jan Hamming vertelde over zijn eerste ervaringen in Zaanstad.

Op 18 oktober werd in het door fotograaf Ruben Timman opgezette Museum of Humanity (Hembrugterrein) een film vertoond die over eenzaamheid handelde: Goede Buren, van Stella van Voorst van Beest. Als gastvrouw leidde wethouder Songül Mutlüer de film in met gesprekken met de maakster van de film en met Ilonka Nieuweboer, coördinator van Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek. De opbrengst van de avond was voor dit project bestemd.

En als afsluiting van het jaar organiseerde het Arie Lemsfonds een kerstbrodenactie. Er werden er 365 verkocht en de opbrengst daarvan was eveneens bestemd voor het project van Humanitas.

Jaarverslag en jaarrekening 2020

Jaarverslag en jaarrekening 2019

Jaarverslag 2018

­