Ombudsteam PvdA 2019

Op woensdag 22 mei heeft het PvdA Ombudsteam, bestaande uit 16 leden, het jaarverslag over 2018 uitgereikt aan de wethouders Songül Mutluer (wonen, jeugd(zorg), en ouderen- en minimabeleid) en wethouder Natasja Groothuismink (zorg). Vanuit het ombudsteam waren aanwezig Mieke Patist, Grietje Bak, Melle Has en Maarten Klop. Beide wethouders vertegenwoordigden de gemeente Zaanstad bij de overhandiging van het jaarverslag.

Het PvdA Ombudsteam Zaanstreek is één van de 180 ombudsteams die de partij in de loop van de jaren op initiatief van Hans Spekman in heel Nederland heeft opgericht. Deze 180 ombudsteams vormen een landelijk netwerk. Het PvdA Ombudswerk richt zich traditiegetrouw vooral op klachten over overheidsinstanties, maar zij helpen mensen ook op weg als men niet goed weet waar zij moeten aankloppen. Dat kan gaan over een geschil met gemeente, bank, fiscus, ziekenhuis of welke (semi)overheidsinstelling dan ook.

Het ombudswerk in de Zaanstreek

Maarten Klop: "In het 7e jaar dat het Ombudsteam nu werkzaam is, zijn hebben we 26 uiteenlopende, meestal complexe hulpvragen verholpen dan wel heeft het team geprobeerd deze proberen te verhelpen. Niet altijd kunnen wij kan het team alles oplossen, maar wij zij doen onze hun uiterste best. De hulpvragen die eruit springen zijn: schuldhulpverlening, problemen bij bewindvoering, financiële problemen bij uitkering en ziekte, dakloosheid, dreigende uithuiszetting.

Wij, als PvdA Ombudsteam, proberen om deze problemen bespreekbaar te maken met waarborging van een ieders privacy, zodat we met elkaar in oplossingen kunnen denken om problemen te voorkomen. Ook richten wij ons erop om al eerder, in een vroegtijdig stadium, te signaleren waar wij kunnen bijstaan".

Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol in de verbinding tussen gemeente, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties.Wel valt er soms een het verschil in aanpak tussen de verschillende wijkteams te constateren of het onbekend zijn van hun organisatie naar voren. Ook is ondervonden dat vrijwilligers organisaties niet altijd van elkaars bestaan afweten. Op wijkniveau hebben de sociale wijkteams de opdracht meekregen om contacten te leggen en netwerken te versterken.

Via www.pvdazaanstreek.nl kunt u het jaarverslag teruglezen en lezen wat de PvdA zoal doet in de Zaanstreek.

Bron: Nieuwsblad de Zaankanter.nl

Het Ombudsteam van PvdA afdeling Zaanstreek is al weer in het zevende jaar van zijn bestaan. Ook in 2018 werden weer naar aard en ernst zeer uiteenlopende verzoeken om ondersteuning ontvangen.

Het Ombudsteam van PvdA afdeling Zaanstreek is al weer in het zesde jaar van zijn bestaan. Ook in 2017 werden weer naar aard en ernst zeer uiteenlopende verzoeken om ondersteuning ontvangen.

Het Ombudsteam van PvdA afdeling Zaanstreek is al weer in het vijfde jaar van zijn bestaan. Ook in 2016 werden weer naar aard en ernst zeer uiteenlopende verzoeken om ondersteuning ontvangen.

Ombudsteam

Het ombudsteam doet geen verslag over casussen. Tijdens de ledenraadvergadering van 25 november jl. werd de wens uitgesproken dat leden graag wat meer willen weten wat het ombudsteam naast casussen zoal doet. Graag geven wij invulling aan deze wens.

Oproep Ombudsteam aan de leden van de PvdA

Beste PvdA-leden Zaanstreek,                                           

U herkent het vast wel dat u op een verjaardag hoort dat er mensen zijn die van kastje naar de muur worden gestuurd? Of vastlopen in een wir war van regelingen.

Als lid van het PvdA kunt u ook mensen wijzen op de gratis hulp die het ombudsteam biedt.

Of misschien kent u zonder de verjaardag-verhalen mensen in uw omgeving die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Verwijs deze mensen naar het ombudsteam.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­