Het Ombudsteam van PvdA afdeling Zaanstreek is al weer in het negende jaar van zijn bestaan. Ook in 2020 werden weer naar aard en ernst zeer uiteenlopende verzoeken om ondersteuning ontvangen.

Ombudsteam

Het is bij de behandeling van het jaarverslag tijdens de afdelingsvergadering elk jaar gebruikelijk dat ook het PvdA-ombudsteam een inzicht geeft in zijn activiteiten en casussen van het voorbije jaar.

Ombudsteam PvdA 2019

Op woensdag 22 mei heeft het PvdA Ombudsteam, bestaande uit 16 leden, het jaarverslag over 2018 uitgereikt aan de wethouders Songül Mutluer (wonen, jeugd(zorg), en ouderen- en minimabeleid) en wethouder Natasja Groothuismink (zorg).

Het Ombudsteam van PvdA afdeling Zaanstreek is al weer in het zevende jaar van zijn bestaan. Ook in 2018 werden weer naar aard en ernst zeer uiteenlopende verzoeken om ondersteuning ontvangen.

Het Ombudsteam van PvdA afdeling Zaanstreek is al weer in het zesde jaar van zijn bestaan. Ook in 2017 werden weer naar aard en ernst zeer uiteenlopende verzoeken om ondersteuning ontvangen.

Het Ombudsteam van PvdA afdeling Zaanstreek is al weer in het vijfde jaar van zijn bestaan. Ook in 2016 werden weer naar aard en ernst zeer uiteenlopende verzoeken om ondersteuning ontvangen.

Ombudsteam

Het ombudsteam doet geen verslag over casussen. Tijdens de ledenraadvergadering van 25 november jl. werd de wens uitgesproken dat leden graag wat meer willen weten wat het ombudsteam naast casussen zoal doet. Graag geven wij invulling aan deze wens.

Oproep Ombudsteam aan de leden van de PvdA

Beste PvdA-leden Zaanstreek,                                           

U herkent het vast wel dat u op een verjaardag hoort dat er mensen zijn die van kastje naar de muur worden gestuurd? Of vastlopen in een wir war van regelingen.

Als lid van het PvdA kunt u ook mensen wijzen op de gratis hulp die het ombudsteam biedt.

Of misschien kent u zonder de verjaardag-verhalen mensen in uw omgeving die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Verwijs deze mensen naar het ombudsteam.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­