Ombudsteam

Het is bij de behandeling van het jaarverslag tijdens de afdelingsvergadering elk jaar gebruikelijk dat ook het PvdA-ombudsteam een inzicht geeft in zijn activiteiten en casussen van het voorbije jaar.

Doordat de afdelingsvergadering tot nader order is uitgesteld, maar vooral omdat wel eens breder belicht mag worden hoe het ombudsteam enorm goed werk verricht voor mensen in heel moeilijke situaties, hebben we een kort verslag van het ombudsteam in deze nieuwsbrief geplaatst: met complimenten en waardering voor het goede werk dat de ombudsteamleden verrichten.

Namens het bestuur,

Alexander Auerbach, secretaris PvdA Zaanstreek 

Presentatie van de werkzaamheden over 2019 van het Ombudsteam van de Partij van de Arbeid Zaanstreek.

Van ons Ombudsteam maken deel uit:

Onno Hoekmeijer, Egmund Klei, Maarten Klop, Hüsnü Polat, Henny Rijswijk, Ria Steenaart, Cor Struijf, Eelco Taams, Marieke Visser, Roelof Wit en Ina van Zanten.

Sinds dit jaar hebben Leo Adema en Daan Sanders ons team versterkt.

De coördinatie bestaat uit Grietje Bak, Melle Has (contact fractie) en Mieke Patist.

Tjeerd Pietersma is vervanger van Melle. Daarnaast is Tjeerd betrokken bij het beheer van de ombudsmail en het privacybeleid.

In het achtste jaar van het ombudswerk in de Zaanstreek hebben we 23 uiteenlopende, meestal complexe, hulpvragen behandeld. Dit waren nieuwe aanvragen maar, evenals vorig jaar, ook een aantal hulpvragen van mensen die al eerder een beroep op ons Ombudsteam hebben gedaan.

Hulpvragen die eruit springen zijn vooral huisvestingsproblemen, met name dakloosheid. Het verontrust ons zeer dat hoewel dit probleem bij de gemeente bekend is men niet bij machte is, door het grote woningtekort, dit op te lossen.

Bij de dakloosheid waarmee wij als ombudsteam te maken hebben gaat het meestal om een combinatie van dakloosheid en psychische problematiek, dit maakt het des te schrijnender omdat een oplossing hier verder weg lijkt. Deze problematiek hebben wij bij de fractie aangekaart.

Een casus waarbij het Ombudsteam iemand bijstaat om de juiste vergunning te krijgen bij de overname en exploitatie van een partycentrum loopt al langer dan een jaar. Ons ombudsteam is daar nu al driekwart jaar bij betrokken en er is nog geen duidelijkheid. Wij begrijpen de onmacht van de burger die in dit soort casussen tegen ondoorzichtige regels aanloopt, die niet uitgelegd worden. Ook als Ombudsteam hebben we doorzettingsvermogen, bemiddeling van fractie en wethouder nodig om het probleem alleen al aangekaart te krijgen, de juiste formulieren te vinden, überhaupt antwoord te krijgen en dan is een oplossing of duidelijkheid nog ver weg. Ondertussen ondergaat de betrokken burger erg veel stress gedurende langere tijd en raakt in de financiële problemen. De behandelaars van deze casus, Ria en Maarten ervaren de hele procesgang vanuit de kant van de gemeente als “erg stroperig” en ervaren weinig empathisch vermogen vanuit de kant van de gemeente.

Nadat wij op verzoek van een burger als Ombudsteam eerder betrokken waren bij het sociaal plan voor een wijk in Krommenie die gesloopt gaat worden hebben nu bewoners van de Peperstraat, waar plannen zijn voor sloop, het Ombudsteam om advies gevraagd. Bij hun zorgen om herhuisvesting voelen zij zich niet gehoord door de gemeente.

Bij de problemen die een burger heeft met het Sociale Wijkteam hebben wij als Ombudsteam steeds beter onze weg weten te vinden door de ervaring en de kontakten die we hebben opgebouwd.

Door directe benadering van Sociale Wijkteams, Frontlijn, Vangnet en MEE worden problemen zichtbaar en bespreekbaar gemaakt en wordt er vaak samen aan oplossingen gewerkt.

Dat loopt op zich best goed, maar ook hier loopt een casus al veel langer dan een jaar en is nog steeds ondersteuning van ons ombudsteam nodig.

Ook is er nog steeds geen oplossing in zicht voor een gezin dat door pestgedrag vanuit de omgeving steeds verder in een isolement raakt.

De casussen met betrekking tot het partycentrum en de sloop Peperstraat beslaan een ander terrein waarin we als Ombudsteam onze weg moeten vinden. Wij ervaren dat binnen de gemeente niet iedere afdeling openstaat de burger door het woud van regelgeving heen te helpen om samen via maatwerk tot een oplossing te komen. Naar onze mening wordt te snel naar juridische procedures verwezen.

Op 8 oktober is het ombudsteam uitgenodigd door het bestuur bij Bind op het Hembrugterrein voor een inhoudelijke bijeenkomst gecombineerd met een etentje. Doel van deze bijeenkomst was om het ombudsteam te bedanken voor de inzet, daarnaast werd er stil gestaan bij het ombudswerk en waar we als ombudsteam tegenaan lopen. Deze bijeenkomst is door het Ombudsteam zeer op prijs gesteld.

Hoewel de inhoudelijke zwaarte de grenzen van ons ombudswerk raakt, kunnen we naar onze mening ook stellen dat we met onze aanpak werkelijk 'het verschil maken'. Althans, we doen erg ons best dat verschil te maken en er voor de burger met problemen te zijn.

Coördinatie PvdA Ombudsteam Zaanstreek, Grietje Bak, Melle Has, Mieke Patist
13 maart 2020.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­